Voorwaarden

1. Uw gegevens

Voer altijd uw zakelijk e-mailadres in bij uw aanmelding. E-mailadressen van bijvoorbeeld gmail en hotmail worden niet geaccepteerd. Alle correspondentie verloopt via uw zakelijke e-mailadres.

Om er voor te zorgen dat u een maximaal rendement haalt uit uw eventuele 1-op-1 gesprekken, delen wij het antwoord op de vraag "Welke vragen wilt u graag beantwoord krijgen op dit congres" met uw gesprekspartner.

Uw NAW-gegevens worden na het congres aan alle betrokken businesspartners beschikbaar gesteld. Uw e-mailadres wordt alleen beschikbaar gesteld aan de businesspartners met wie u een 1-op-1 gesprek heeft gepland. Heeft u hier bezwaar tegen, neem dan s.v.p. contact met ons op via participants@heliview.nl.

2. Prijs en betalingsvoorwaarden

Als eindgebruiker kosteloos aan het event deelnemen

Deelname aan dit congres kost € 645,- (excl. BTW). Onder bepaalde voorwaarden kunnen senior professionals werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie kosteloos deelnemen. Aan kosteloze deelname stellen wij de onderstaande voorwaarden:

  • U voldoet aan de doelgroepomschrijving, zoals beschreven op deze website
  • U bent werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie met meer dan 20 medewerkers
  • U vult het formulier inclusief vragen volledig in
    U staat open voor minimaal vier korte 1-op-1 gesprekken met senior afgevaardigden van onze businesspartners. (Deze gesprekken vinden voornamelijk plaats tijdens de pauzes.)

Tijdens het congres wordt een kosteloze lunch geserveerd. Indien van toepassing is parkeren voor eigen rekening.

Als aanbieder betaald aan het event deelnemen

Medewerkers van leveranciers, adviesbureaus, pr/reclamebureaus en werving- & selectiebureaus of zelfstandige consultants op het gebied van het congresonderwerp en/of verwante terreinen kunnen alleen deelnemen aan het congres tegen betaling van € 645,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief documentatie, verfrissingen en lunch. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij u een factuur. Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen en altijd voor aanvang van het congres betaald te zijn.

Als pers kosteloos deelnemen aan dit event

Alleen pers (journalisten) van, voor Heliview of het Event, relevante media kunnen kosteloos deelnemen aan dit event. Wanneer u als pers in aanmerking komt voor kosteloze deelname aan dit event bent u uitgesloten van deelname aan de 1-op-1 gesprekken met onze businesspartners.   

3. Registratievoorwaarden

Aan dit congres kunt u, als u voldoet aan de voorwaarden, alleen kosteloos deelnemen bij voorregistratie. Op de congresdag zelf kunt u zich alleen aanmelden als betalende deelnemer. De kosten bedragen dan €645,- (excl BTW).

4. Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u zich heeft aangemeld voor het congres, maken wij als organisator directe kosten voor uw congresdeelname. Wij hanteren daarom de volgende annuleringsvoorwaarden:

Kosteloze deelname:

Tot 14 dagen voor het congres is annuleren geheel kosteloos. Annuleert u binnen 14 dagen voor het congres of bent u op de congresdag niet aanwezig, dan brengen wij u een kleine vergoeding van €99,- (excl BTW) voor de gemaakte kosten in rekening. Vervanging door een collega is toegestaan mits deze collega een gelijkwaardige functie heeft. Deze voorwaarde geldt niet voor de pers.

Betalende deelname:

Tot 14 dagen voor het congres is annuleren geheel kosteloos. U ontvangt dan een creditfactuur voor de door ons gefactureerde € 645,-. Annuleert u binnen 14 dagen voor het congres of bent u op de congresdag niet aanwezig (no-show), dan brengen wij u een vergoeding van € 99,- in rekening als tegemoetkoming in de door ons gemaakte kosten. U ontvangt dan een creditfactuur van € 546,-. Vervanging door een collega is altijd toegestaan. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Wilt u annuleren neem dan contact op met onze afdeling Deelnemers Delivery & Service: +31 (0)76 - 548 40 20.

5. Toegangsbewijs

Na goedkeuring van uw aanvraag voor dit congres versturen wij u het toegangsbewijs. U ontvangt dan ook de routebeschrijving van ons. Meldt u zich enkele dagen voor het congres aan, dan ontvangt u uiterlijk één dag voor dit congres per e-mail uw toegangsbewijs met routebeschrijving.

Auteur: Heliview Conferences & Training BV 
Laatst bijgewerkt op: 2-8-2017