Trainingen

Naast Congressen organiseert Heliview ook zo'n 48 trainingen op jaarbasis, zowel eendaags als tweedaags, die op verschillende data en locaties in Nederland plaatsvinden. 
Misschien ook relevant voor u, als u geïnteresseerd bent in dit congres, zijn de volgende trainingen: 

Masterclass Blockchain in Business

Met de komst van de blockchain technologie is een nieuw tijdperk aangebroken in de wereld van de automatisering, vergelijkbaar met de opkomst van het internet in de jaren 90. Deze nieuwe vorm van automatisering zorgt voor grote veranderingen in de primaire processen en bedrijfsvoering van organisaties. Desondanks, is de kennis waarover organisaties op dit moment beschikken nog erg gering. Weet u wat de impact van blockchain op uw sector is? Wat dit voor uw organisatie betekent? En wat de meerwaarde is voor uw organisatie ten opzichte van bestaande technologieën en infrastructuren?

Deze praktische masterclass neemt u in twee dagen mee in de wereld van blockchain. Aan de hand van diepgaande theorie afgewisseld diverse korte praktijkopdrachten ervaart u hoe blockchain in de praktijk werkt en hoe u het toepast. U leert de juiste strategie te kiezen en welke stappen u moet doorlopen om blockchain succesvol in uw organisatie te implementeren. Kortom u leert hoe u zelf zinvol aan de slag kunt gaan met blockchain in uw organisatie. 

Wat u leert in deze masterclass:

 • U krijgt inzicht in deze opkomende technologie en wat de meerwaarde is voor uw organisatie
 • Wat de impact van blockchain op uw organisatie is op korte en lange termijn
 • Wat de voordelen van blockchaintechnologie zijn ten opzichte van bestaande technologie en infrastructuur
 • Aan de hand van diverse praktijkopdrachten ervaart u de werking van blockchain
 • Hoe bestaande waardeproposities en verdienmodellen veranderen
 • Wat de impact van wet- en regelgeving en uw compliancy is
 • Hoe u tot de juiste strategie en aanpak komt om blockchain in uw organisatie te positioneren
 • Hoe u zelf in uw organisatie aan de slag kunt met blockchain

 

Direct aanmelden!

Training Artificial Intelligence

In deze training gaan we niet in op de techniek achter AI maar op de toepassing en de business kansen van AI. En hoe u uw kennis over AI daadwerkelijk inzet om meer rendement te behalen voor de organisatie. In de training komen verrassende ideeën en toepassingen van AI aan bod, die u inspireren om daadwerkelijk écht nieuwe kansen te pakken. Het resultaat van de training is dat u na afloop beschikt over een roadmap voor een AI strategie en minimaal één praktijk case heeft waar u direct mee aan de slag kunt in uw organisatie.

Wat leert u tijdens deze training:

 • De verschillende vormen van AI zijn u bekend en u kunt hype van realistische doelen onderscheiden;
 • Het is u duidelijk hoe u uw overvloed aan informatie in kan zetten om de organisatie te ondersteunen en/of te verbeteren;
 • De toepassing van AI kunt u omzetten in nieuwe verdienmodellen of nieuwe en efficiëntere modellen;
 • U leert anders en buiten bestaande denkpatronen te denken:waarom de techniek ondergeschikt is aan de toepassing en dat AI nieuwe kansen biedt;
 • Onderscheidt u ‘nice to have’ oplossingen van oplossingen die daadwerkelijk rendement opleveren;
 • Herkent u waar en hoe AI toegepast kan worden in de eigen organisatie of werkomgeving en gebruikt u de opgedane praktijkkennis om zelf pilots of projecten op te starten;
 • Onderscheidt u theoretische techniek van werkelijk werkende oplossingen

 

Direct aanmelden!