Programma

Ontvangst 08:30 uur

Ontvangst en registratie

Wij heten u van harte welkom op Hybrid IT Infrastructure 2019.

Opening 09:15 uur

Opening door uw dagvoorzitter

Uw dagvoorzitter Stijn Grove heet u van harte welkom op het congres.

Keynote 09:30 uur

Hybride infrastructuur in een ‘full throttle’ aanpak…

Veel organisaties kiezen voor voorzichtige stapjes in de migratie naar de Public Cloud. Hybrid IT Infrastructure betekent dan: we halen een paar applicaties of services uit een on-premise omgeving of Private Cloud en brengen deze naar Public Cloud. Meestal betreft dit applicaties op het gebied van de interne automatisering. Daarna wordt er gekeken naar vervolgstappen. Dit kan ook anders! Why not turn things around…? Think Different!

Keynote 10:00 uur

Wat is jouw Cloud Maturity?

Er zijn verschillende aspecten die de Cloud Maturity van een organisatie bepalen; mensen, processen en technologie. In deze sessie zoomen we in op die aspecten. We kijken vervolgens hoe je de Cloud Maturity (volwassenheid in het omgaan met Cloud) kunt meten; wat een goed niveau is voor jouw organisatie en hoe je daar dan vervolgens komt.

We gaan in een interactieve sessie de Cloud Maturity van de deelnemers meten en met elkaar discussiëren over het resultaat en de verwachtingen. Verwacht je zelf goed te scoren of loop je achter en waarom?

Ochtendpauze 10:45 uur

Ochtendpauze met 1-op-1 gesprekken

Break-outsessie 1A 11:25 uur

Transitie naar de cloud, praktische gevolgen voor de IT infra & security

Veel organisaties voeren momenteel een transitie naar de cloud door. Applicaties verhuizen en de interne IT-organisatie verandert mee. Het fysieke beheer van serverparken verdwijnt en diensten worden uitbesteed uit aan derden in de vorm van managed services. Maar wat zijn de gevolgen voor de security? In de nieuwe structuur zorgt “de cloud” voor de continuïteit, maar we moeten zelf de regie houden op de security van onze data.

Break-outsessie 1B 11:25 uur

Vereenvoudig het beheer van uw private cloud

Voor veel bedrijven is innovatie, flexibiliteit en schaalbaarheid belangrijk. Dit heeft gevolgen voor de keuzes die gemaakt moeten worden voor de IT infrastructuur. Kiest u voor traditioneel, modern/ hyperconverged of wellicht een combinatie van beide? Raymond Delorme van Dell EMC en Dave Noya van IT creation leggen de verschillende opties uit aan de hand van een use case. In de use case is sprake van een omgeving met multi cloud, maar daarnaast is er behoefte aan een private cloud omgeving.  In deze sessie krijgt u inzicht in de verschillende mogelijkheden en hoe het beheer van uw private cloud vereenvoudigd kan worden.

Break-outsessie 2A 11:55 uur

Cohesity Dataplatform – Controle en inzicht over secundaire data

Cohesity brengt samen met Central point een oplossing om data fragmentatie in IT-infrastructuren tegen te gaan. Cohesity consolideert secundaire data en toepassingen zoals back-up, file/object (SMB, NFS & S3) diensten, Test/Dev workloads & analytics toepassingen op één enkel platform met global dedup, compressie, indexering & zoek functionaliteit. 
Het Cohesity platform is software gebaseerd, HCI scale-out, webscale mét cloud integratie en levert 50-80% TCO reductie. Tijdens deze break-out sessie wordt inzichtelijk hoe u het  management van secundaire data vele malen efficiënter en eenvoudiger te maken.

Break-outsessie 2B 11:55 uur

Hybride Cloud beste van twee werelden

Welke IT-architectuur heeft de Vereende nodig om haar doelstellingen met betrekking tot self-service en digitalisering van processen op een veilige manier te realiseren via een frontoffice? En hoe zetten zij Cloud technologie hierbij in? Shakhawan Mirza geeft toelichting op de keuzes die zijn gemaakt.

Break-outsessie 3A 12:25 uur

Rubrik als lanceerplatform richting de Cloud

Het bouwen van een (hybride-, multi-,) cloud omgeving brengt heel wat uitdagingen met zich mee, zeker voor bedrijven en instellingen met bestaande applicaties en data. Door de focus te verleggen van infrastructuur naar data slaagt Rubrik erin een platform aan te bieden als brug tussen de legacy IT infrastructuur van gisteren en de ideale architectuur van morgen.

Break-outsessie 3B 12:25 uur

Juridische aspecten van clouddiensten

Het inzetten van Clouddiensten brengt naast veel voordelen ook risico’s met zich mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bescherming van persoonsgegevens en de continuïteit van uw systemen. Wat kan in een goed “cloudcontract” en SLA worden afgesproken en welke consequenties heeft dit voor het service management. Ook een relatie op basis van een cloudcontract komt ooit eens ten eind, welke afspraken kunnen gemaakt worden over Exit terwijl de relatie nog moet beginnen. Tijdens deze sessie zal vanuit een praktisch perspectief ingegaan worden op bovenstaande punten.

Lunchpauze 12:50 uur

Lunchpauze met 1-op-1 gesprekken

Middagopening 14:05 uur

Middagopening door de dagvoorzitter

Keynote 14:15 uur

The cloud's (dirty) little secrets

Summary: Your cloud program is the single most significant technology shift your company will face over the next decade. While it might makes sense to diversify in order to minimize risk, there are several callenges to keep in mind. Where to start and how to act with confidence...

Break-outsessie 4A 14:45 uur

De cloud journey van NXP met praktijk voorbeelden en ervaringen

Deze presentatie zal ingaan op de ervaringen die NXP heeft opgedaan met workloads in de cloud. Hoe zijn de workloads tot stand gekomen? Hoe verhouden de kosten van het gebruik van de public cloud zich ten opzichte van het on-premise datacenter?  Hoe houden we de kosten onder controle? Wat zijn de bevindingen van onze Cyber Security afdeling? En hoe helpen we ontwikkelteams met de juiste keuzes?

Break-outsessie 4B 14:45 uur

Vereenvoudig uw enterprise netwerk architectuur om te slagen in het multicloud tijdperk

De belofte van de cloud is dat de experience hetzelfde moet zijn, ongeacht waar de workload of de gebruiker zich bevindt.
Dit vereist een end-to-end model van policies en controls waarbinnen het verplaatsen van workloads of gebruikers geborgd is en welke zorg dragen voor een transparante en eenduidige beleving. In een Multicloud draait alles om agility. De mogelijkheid dat iedere workload in iedere cloud moet kunnen werken geeft organisaties de mogelijkheid om snel te kunnen reageren met als doel een economisch voordeel voor haar business.

Tijdens deze break-out presenteren wij aan de hand van een vijfstappen plan de transformatie van een datacenter omgeving naar een secure en automated multicloud.

Middagpauze 15:10 uur

Middagpauze met 1-op-1 gesprekken

Keynote 15:45 uur

Hoe Jumbo Hybrid IT omarmt met het Cherry organisatiemodel

Cloudtechnologie maakt de consumptie van infrastructuur on-demand, self-service en schaalbaar. Ook Jumbo omarmt de cloud, maar balanceert de traditionele IT-afdeling met sneller opererende agile teams. Door de inzet van cloud platform engineers, pathfinders en het Cherry model kunnen teams snel innoveren zonder dat we controle verliezen over kosten, security of compliance.

In deze sessie laat Joep zien hoe dit organisatiemodel helpt bij de adoptie van cloud bij teams met uiteenlopende cloud maturity levels in ons e-commerce domein en welke voordelen we uit het gebruik van cloud halen voor onze development teams.

Keynote 16:15 uur

We make it before we make it

We make it (digital) before we make it (real)´ is een motto uit onze strategische agenda. Een moderne, flexibele en BAM brede hybride Cloudinfrastructuur is van cruciaal belang om dit te bereiken. Clouddiensten stellen ons in staat om bouwprojecten eerst digitaal te realiseren, voordat wij ze in de praktijk uitvoeren. Ook gebruiken we steeds vaker sensordata en kunstmatige intelligentie om predictive en preventive diensten te leveren. Onze kernprocessen worden daardoor steeds meer technologische processen. In deze presentatie neem ik jullie mee op onze digitale reis en deel ik onze ervaringen, keuzen en dilemma’s met betrekking tot het gebruik van Clouddiensten.

Asluiting 16:45 uur

Afsluiting door de dagvoorzitter met aansluitend de netwerkborrel