Change Fast, Deliver Faster!

Conventionele en monolithische IT infrastructuren zijn voltooid verleden tijd. Sinds de introductie van Cloud technologie is er een nieuwe manier ontstaan waarop tegen zaken als flexibiliteit, snelheid en beheer aangekeken wordt. ‘Accelerate’ is het devies.

Nieuwe technologieën bieden zichzelf in hoog tempo aan. Technologieën die IT organisaties in staat moeten stellen controle te houden op hun IT omgeving en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage te leveren aan de acceleratie van de business. Hybride IT omgevingen zijn een feit en IT schakelt als broker continue tussen de verschillende elementen om te beantwoorden aan de vraag van de business. Change Fast, Deliver Faster!

Het congresprogramma geeft je antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe worden moderne technieken als composable infrastructuur, Software defined, (hyper)converged en cloud in de praktijk toegepast én gecombineerd?
  • Wat vraagt de huidige digitale wereld van mijn IT infrastructuur en hoe kun je voorzien in deze vraag?
  • Hoe schakel ik tussen controle en flexibiliteit en lever ik infrastructuurdiensten op maat aan mijn gebruikers?
  • Hoe stel ik een multi-cloud strategie op die bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen?
  • Wat betekent het om als infrastructuurafdeling onderdeel uit te maken van een DevOps team?
  • Brokerage en orchestration: Hoe maak je de omslag van beheer van infrastructuur naar het inkopen van Infrastructuur diensten?
  • Hoe zorg ik voor tevreden gebruikers en behoud ik de nodige grip en controle ten behoeve van veiligheid en continuïteit?

Direct aanmelden!